Knihy
E-knihy

Základná knižná výbava pre stredoškolákov

Kolekcia obsahuje 13 kníh

Vybrali sme učebnice, ktoré by mali patriť medzi základnú výbavu každého stredoškoláka.

Kolekciu zostavila
Jana Šlinská
Táto kniha je najlepší úvod do psychológie. Predstaví vám kontroverzné výskumy, najdôležitejšie teórie a najvplyvnejších priekopníkov. Ak ste sa už niekedy zamysleli nad dôvodmi ľudského správania, toto je pre vás tá pravá kniha.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
14,90 €

Vypredané

4.5
Základný prehľad všetkých tém, ktoré sú súčasťou predmetu všeobecnej psychológie.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
8,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

4.4
Angličtina je základ a toto je kniha, ktorá vás pripraví na cesty do sveta.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
14,14 €
Zľava 12%

Na sklade, posielame ihneď

Milada Caltíková

Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách

Milada Caltíková

Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách

Milovaná aj nenávidená. Kto? No predsa slovenčina!
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
8,00 €

Vypredané

Kolektív autorov
Kolektív autorov
Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú zopakovať základné informácie z učiva biológie, ale aj tým, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie. Zároveň v nej nájdu odpovede na mnohé otázky aj študenti pripravujúci sa na prijímacie skúšky z biológie na prírodovedecké, lekárske, farmaceutické i veterinárne fakulty vysokých škôl.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
7,00 €

Vypredané

4.7
Kniha je svojím obsahom natoľko komplexná, že poskytne dostatok informácií i čitateľom, ktorí už školské lavice opustili, alebo by si prostredníctvom nej chceli doplniť vedomosti v nižších ročníkoch stredných škôl.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
11,00 €

Vypredané

Sprechen sie deutsch? S touto knižkou budete!
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
13,03 €
Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví anorganických a organických zlúčenín.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
7,62 €
Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
7,80 €

Posielame do týždňa

Táto cvičebnica je určená predovšetkým študentom stredných škôl, ktorí sa rozhodli pre maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka, ale aj tým, čo sa pripravujú na prijímacie skúšky, DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) i olympiádu.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
10,50 €

Vypredané

Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
7,00 €

Vypredané

4.5
Jana Hečková a kolektív

Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách

Jana Hečková a kolektív

Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory obsahuje vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové prehľady významných udalostí, slovník historicko-geografických výrazov.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
10,59 €
Zľava 9%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Matematika je jedným z najväčších strašiakov. V tejto knihe je teória, riešené a neriešené príklady aj výsledky.
Jana Šlinská
Autorka kolekcie
7,60 €

Vypredané

„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.“

André Maurois