Wayne W. Dyer

„Človeka možno poznať podľa kníh, ktoré číta.“

Samuel Smiles