Vlastimil Vondruška; Lubo

„Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť vo vrecku.“

Arabské príslovie