Viera Spišáková

„Nikdy nesúď knihu podľa filmu.“

J.W. Eagan