V. Hoffmann

„Umenie písať je umenie skracovať.“

Anton Pavlovič Čechov