Rudolf Sachs; Renata Pohorská

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“