R. Kern; Jindra Hubková

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“