Peter Szabó

„Ak kniha nemá vplyv na náš život, činy a myšlienky, potom je škoda čítať.“

Anton Pavlovič Čechov