Pedro Laín Entralgo

Zrušiť

„Čím je spisovateľ lepší, tým menej literárne píše.“

Henrik Sienkiewicz