Nikola R. Kocian

„Milostný román treba písať skôr o tom, čo bolo po svadbe, nie čo bolo pred ňou.“

Konstantin Nikolajevič Baťuškov