Nicole Horáková

Zrušiť

„V knihách je ukrytá všetka minulosť.“

Thomas Carlyle