Vianoce

Miroslav Válek

„Knihy treba čítať s takou opatrnosťou a rozvahou, s akou boli napísané.“

Johann Gottfried von Herder