Vianoce

Milena Valušková

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“