Autor Marit Ter Mate-Martinsen

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“