Maria Calasanz Ziescheová; Vojtě

„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

Victor Hugo