Vianoce

Li Kchun-wu

„Nos starý kabát a kúp si novú knihu.“

Austin Phelps