Kristina Scharmacher-Schreiber

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“