Kristi Ann Hunter

„Neexistujú mravné a nemravné knihy. Iba dobre a zle napísané knihy.“

Oscar Wilde