Kristi Ann Hunter

„Knižnica je nemocnicou pre dušu.“

Anonym