Josef V. Pleva; Jana Svobodová

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius