Josef Sus; Jan Blažek

„Básnici sú neuznávaní zákonodarcovia sveta.“

P. B. Shelley