Josef Sus; Jan Blažek

„Človeka možno poznať podľa kníh, ktoré číta.“

Samuel Smiles