Josef Sus; Jan Blažek

„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“

Maxim Gorkij