Josef Sus; Jan Blažek

„Poézia je nevyhnutne potrebná - keby som len vedel na čo.“

J. Cocteau