Josef Sus; Jan Blažek

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“