Vianoce

Jelena Čižovová

„Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval byt, majú byť potravou, ktorá živí ducha.“

Petrarca