Jaume Cabré

„Knihy sa musia držať vedy, nie veda kníh.“

Francis Bacon