Jaroslav Culek

„Básnici sú neuznávaní zákonodarcovia sveta.“

P. B. Shelley