Jaroslav Culek

„Čítanie – cesta k umeniu.“

Poľské Príslovie