Jaroslav Culek

„Keď zbierame knihy, zbierame šťastie.“

Vincent Starrett