Vianoce

Ján Markoš

„Nos starý kabát a kúp si novú knihu.“

Austin Phelps