Ján Markoš

„Poézia je nevyhnutne potrebná - keby som len vedel na čo.“

J. Cocteau