Jan Hlaváč; Jiří Knotek

„Keď niekto začne páliť knihy, skončí pálením ľudí.“

Heinrich Heine