Jackie Ashenden

„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať.“

Carlo Goldoni