J. Melissa Morganová

„Knihy sú zárodkom všetkých revolúcií.“

Victor Marie Hugo