J. Melissa Morganová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“