Ivona Březinová; Eva Šedivá

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“