Iva N. Kefforts

„V knihách je ukrytá všetka minulosť.“

Thomas Carlyle