Isla Dewarová

Zrušiť

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius