Ing. Róbert Chovanculiak

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“