Imrich Ruisel

Zrušiť

„Nikdy nesúď knihu podľa filmu.“

J.W. Eagan