I.M.T. Smile

„Čítať bez rozmýšľania je ako jesť bez vychutnávania.“

Edmund Burke