„Spisovateľ je slávny až vtedy, keď ho viac citujú než čítajú.“

W. H. Faulkner