Vianoce

Graham Lawton

„Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.“

Thomas Carlyle