Frederick Perls

„Obsah niečej knižnice je súčasť jeho histórie, rovnako ako obraz po predkoch.“

Anatole Broyard