František Houdek; Jan Tůma

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“