Franco Matteucci

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“