Felt; Eduar

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“