Eva Mária Rohrman

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“