Vianoce

Eva Maliti Fraňová

Posielame do štyroch dní

Nartský epos predstavuje jeden zo svetových hrdinských eposov. Obsahuje niekoľko cyklov zaznamenávajúcich hlavné udalosti spríbuznených rodov mýtického národa Narti (Uarchag a jeho synovia...

9,90 €

9,90 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do štyroch dní

„Čítaj, aby si žil.“

Gustave Flaubert